Áo Kimono

Áo Kimono Hạnh Phúc
Áo Kimono Liên Hoa Vũ Màu Cam Nâu
Áo Kimono Liên Hoa Vũ Màu Xanh Navy
Áo Kimono Phật Thủ Hương Duyên Màu Tím Hồng
The Buddha's Hand - Kimono / Prune
The Happiness - Kimono / Happy Red
The Lotus Dance - Kimono / Navy Blue
The Lotus Dance - Kimono / Terra cotta orange