Khăn size 65x65

Khăn Hạnh phúc size 65x65
Khăn Liên hoa vũ cam Size 65x65
Khăn Liên hoa vũ đen Size 65x65
Khăn Liên hoa vũ navy Size 65x65
Khăn PHật thủ hương duyên Hồng size 65x65
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 65x65
Khăn Phượng điểu đỏ size 65x65
Khăn Phượng điểu xanh size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân cam vàng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân xanh vàng size 65x65