Lụa Sản Xuất Theo Dây Chuyền Công Nghiệp

Tại Lâm Đồng có khoảng 5000ha dâu tằm, tuy nhiên lại cho hơn 70% sản lượng tơ cả nước. Lâm Đồng hiện có trên 20 cơ sở ươm tơ bằng dây chuyền công nghiệp, mỗi ngày sản xuất được cả tấn tơ. Nguồn nguyên liệu này không chỉ phục vụ nội địa, mà còn được đóng gói, xuất ra nước ngoài. Các nhà máy dệt lụa công suất lớn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ để cho ra những tấm lụa đẹp và chất lượng.