Khăn size 55x55

Khăn Hạnh phúc size 55x55
Khăn Liên hoa vũ cam Size 55x55
Khăn Liên hoa vũ đen Size 55x55
Khăn Liên hoa vũ navy Size 55x55
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 55x55
Khăn Phượng điểu đỏ size 55x55
Khăn Phượng điểu xanh size 55x55
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 55x55
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 55x55