VÁY ROSALYNE

Váy Rosalyne Liên Hoa Vũ Màu Cam Nâu
Váy Rosalyne Phượng Điểu Màu Xanh
Váy Rosalyne Phượng Màu Điểu Đỏ
Váy Rosalyne Vườn Thanh Xuân Màu Tím
Váy Rosalyne Vườn Thanh Xuân Màu Xanh Hồng
Váy Rosalyne Vườn Thanh Xuân Màu Xanh Vàng